კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ძალაში შესვლის თარიღი: იანვარი 1, 2020

ვებ-გვერდს http://www.fastheroes.com (შემდგომში მოხსენებულია, როგორც "მომსახურება") მართავს მაკედონიის უნივერსიტეტის განათლებისა და სოციალური პოლიტიკის დეპარტამენტი, მისამართი: 156 Egnatia Str., P.C.54636, Thessaloniki, Greece [საბერძნეთი] ("უნივერსიტეტი", "ჩვენ" ან "ჩვენი").

ამ გვერდით შეგატყობინებთ ჩვენი მომსახურებით სარგებლობისას პირადი მონაცემების შეგროვების, გამოყენებისა და გაზიარების ჩვენი პოლიტიკის შესახებ, და რა არჩევანი გაქვთ ამასთან დაკავშირებით.

თქვენს მონაცემებს ვიყენებთ მომსახურების გასაწევად და გასაუმჯობესებლად. ამ მომსახურების გამოყენებით თანახმა ხართ, რომ რომ მოხდეს ამ პოლიტიკის შესაბამისად ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება. სხვანაირად თუ არ იქნება მითითებული მოცემულ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, აქ გამოყენებულ პირობებს იგივე მნიშვნელობა ექნება, რაც ჩვენს წესებსა და პირობებში, რომელიც ხელმისაწვდომია http://www.fastheroes.com

განმარტებები

მომსახურება

მომსახურება არის http://www.fastheroes.com ვებ-გვერდი, რომელიც ეკუთვნის და რომელსაც მართავს მაკედონიის უნივერსიტეტის განათლებისა და სოციალური პოლიტიკის დეპარტამენტი, მისამართი: Egnatia Str., P.C.54636, Thessaloniki, Greece [საბერძნეთი] ("უნივერსიტეტი", "ჩვენ" ან "ჩვენი").

პირადი მონაცემები

პირადი მონაცემები გულისხმობს მონაცემებს ცოცხალი პირის შესახებ, რომელიც შეიძლება იდენტიფიცირებულ იქნას ამ მონაცემებით (ან ამ და სხვა ინფორმაციით, რომელიც არის ან იქნება ჩვენს მფლობელობაში).

მონაცემები გამოყენების შესახებ

მონაცემები გამოყენების შესახებ გროვდება ავტომატურად, მომსახურების გამოყენების შედეგად ან უშუალოდ მომსახურების ინფრასტრუქტურიდან (მაგალითად, გვერდზე ვიზიტის ხანგრძლივობა).

ქუქი-ფაილები

ქუქი-ფაილები არის მცირე ზომის ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს მოწყობილობაზე (კომპიუტერი ან მობილური ტელეფონი).

მონაცემების მაკონტროლებელი

მონაცემების მაკონტროლებელი არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც (მარტო ან სხვებთან ერთად) ადგენს, რისთვის და რა სახით მუშავდება ან უნდა დამუშავდეს პირადი ინფორმაცია.

კონფიდენციალურობის მოცემული პოლიტიკის თანახმად, ჩვენ ვართ თქვენი პირადი მონაცემების მაკონტროლებელი.

მონაცემების დამმუშავებლები (მომსახურების პროვაიდერები)

მონაცემების დამმუშავებელი (ან მომსახურების პროვაიდერი) არის ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ამუშავებს მონაცემებს მონაცემთა მაკონტროლებლის სახელით.

თქვენი მონაცემების უფრო ეფექტურად დამუშავებისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ მომსახურების სხვადასხვა პროვაიდერების სერვისები.

მონაცემთა სუბიექტი (ან მომხმარებელი)

მონაცემთა სუბიექტი არის ნებისმიერი ცოცხალი პირი, რომელიც იყენებს ჩვეს მომსახურებას და არის პირადი მონაცემების სუბიექტი.

ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

თქვენთვის მომსახურების მოსაწოდებლად და მის გასაუმჯობესებლად სხვადასხვა მიზნით განსხვავებული ტიპის მონაცემებს ვაგროვებთ.

შეგროვებული მონაცემების ტიპები

პირადი მონაცემები

მომსახურების გამოყენების პერიოდში შეიძლება გთხოვოთ, მოგვაწოდოთ გარკვეული, ვინაობის მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენთან დასაკავშირებლად ან თქვენი იდენტიფიკაციისთვის ("პირადი მონაცემები"). ვინაობის მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია შეიძლება მოიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს შემდეგით:

 • ელფოსტის მისამართი
 • სახელი და გვარი
 • მისამართი, შტატი, პროვინცია, საფოსტო კოდი, ქალაქი
 • ქუქი-ფაილები და მონაცემები გამოყენების შესახებ

შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი პირადი მონაცემები, რომ გამოგიგზავნოთ საინფორმაციო გზავნილები, მარკეტინგული ან სარეკლამო მასალა და სხვა ინფორმაცია, რომელიც თქვენთვის შეიძლება საინტერესო იყოს. შეგიძლიათ უარი თქვათ ზოგიერთი ან ყველა გზავნილის მიღებაზე. ამისთვის უნდა დააწკაპუნოთ ბმულზე "ხელმოწერაზე უარის თქმა" ან შეასრულოთ ჩვენგან მიღებულ ელფოსტის წერილში მოცემული ინსტრუქციები.

მონაცემები გამოყენების შესახებ

აგრეთვე შეიძლება შევაგროვოთ ინფორმაცია, თუ როგორ ხდება წვდომა მომსახურებაზე და მისი გამოყენება ("მონაცემები გამოყენების შესახებ"). ეს მონაცემები გამოყენების შესახებ შეიძლება მოიცავდეს ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა თქვენი კომპიუტერის ინტერეტის პროტოკოლის მისამართი (IP მისამართი), ბრაუზერის ტიპი, ბრაუზერის ვერსია, ჩვენი მომსახურების გვერდები, რომლებზედაც შედიხართ, თქვენი ვიზიტის დრო და თარიღი, ამ გვერდებზე გატარებული დრო, მოწყობილობის უნიკალური იდენტიფიკატორები და სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.

ქუქი-ფაილების მიდევნება

მიდევნებისთვის ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს და მსგავს ტექნოლოგიებს, რომ დავაკვირდეთ აქტივობას ჩვენს მომსახურებასთან დაკავშირებით; აგრეთვე ვიკავებთ გარკვეულ ინფორმაციას.

ქუქი-ფაილები არის ფაილები მცირე რაოდენობის ინფორმაციით, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს ანონიმურ უნიკალურ იდენტიფიკატორსაც. ქუქი-ფაილები თქვენს ბრაუზერში ვებ-გვერდიდან იგზავნება და ინახება თქვენს მოწყობილობაზე. აგრეთვე გამოიყენება მიდევნების სხვა ტექნოლოგიები, როგორიცაა "შუქურები" (beacons), ტეგები და სკრიპტი, იმისათვის რომ მოხდეს ინფორმაციის შეგროვება და მიდევნება, რათა გავაუმჯობესოთ და გავაანალიზოთ ჩვენი მომსახურება.

შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ მოხდეს ყველა ქუქი-ფაილის უარყოფა და მინიშნება, როდესაც ხდება ქუქი-ფაილის გაგზავნა. თუმცა, თუ არ მიიღებთ ქუქი-ფაილებს, შეიძლება ვერ შეძლოთ ჩვენი მომსახურების ზოგიერთი ნაწილის ნახვას.

მაგალითები იმ ქუქი-ფაილებისა, რომელსაც ვიყენებთ:

 • სესიის ქუქი-ფაილები. სესიის ქუქი-ფაილებს ვიყენებთ ჩვენი მომსახურების ასამუშავებლად.
 • პრეფერენციების ქუქი-ფაილები. პრეფერენციების ქუქი-ფაილებს ვიყენებთ, რომ დავიმახსოვროთ თქვენი არჩევანი და გარკვეული პარამეტრები.
 • უსაფრთხოების ქუქი-ფაილები. უსაფრთხოების ქუქი-ფაილებს უსაფრთხოებისთვის ვიყენებთ.

მონაცემების გამოყენება

სწრაფი გმირები შეგროვებულ მონაცემებს სხვადასხვა მიზნით იყენებენ:

 • ჩვენი მომსახურების მიწოდება და შენარჩუნება
 • ჩვენს მომსახურებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ თქვენი ინფორმირება
 • სურვილის შემთხვევაში, ჩვენი მომსახურების ინტერაქტიურ ნაწილში მონაწილეობის უფლების მიცემა
 • მომხმარებლის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა
 • ღირებული ინფორმაციის შეგროვება ან ანალიზი, რომ შევძლოთ ჩვენი მომსახურების გაუმჯობესება
 • ჩვენი მომსახურების გამოყენების მონიტორინგი
 • ტექნიკური პრობლემების დადგენა, თავიდან აცილება და აღმოფხვრა
 • თქვენთვის ახალი ამბების, განსაკუთრებული შეთავაზებებისა და სხვა პროდუქტების, სერვისებისა და ღონისძიებების, რომელიც მსგავსია იმისა, რომელიც უკვე შეიძინეთ ან რომლითაც დაინტერესდით, შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მისაწოდებლად; გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ასეთი ინფორმაციის მიღებაზე უარი თქვით

პირადი მონაცემების დამუშავების იურიდიული საფუძველი მონაცემთა დაცვის შესახებ ზოგადი კანონმდებლობის (GDPR) შესაბამისად

თუ ხართ ევროპის ეკონომიკური არეალიდან (EEA), სწრაფი გმირების იურიდიული საფუძველი პირადი ინფორმაციის შეგროვებისა და გამოყენებისთვის, რომელიც აღწერილია კონფიდენციალურობის ამ პოლიტიკაში, დამოკიდებულია იმ პირად მონაცემებზე, რომლებსაც ვაგროვებთ, და იმ კონკრეტულ კონტექსტზე, რომელშიც მას ვაგროვებთ.

სწრაფმა გმირებმა შეიძლება დაამუშავონ თქვენი პირადი მონაცემები იმის გამო, რომ:

 • უნდა განვახორციელოთ თქვენთან კონტრაქტი
 • ამის გასაკეთებლად ნებართვა მოგვეცით
 • დამუშავება ჩვენს კანონიერ ინტერესებშია და თქვენი უფლებები მათზე არ მოქმედებს
 • გადახდების დამუშავების მიზნით
 • კანონის მოთხოვნების დასაცავად

მონაცემების შენახვა

სწრაფი გმირები შეინახავენ თქვენს პირად მონაცემებს მხოლოდ იმ დროით, რაც საჭიროა კონფიდენციალურობის მოცემულ პოლიტიკაში წარმოდგენილი მიზნებისთვის. თქვენს პირად მონაცემებს შევინახავთ და გამოვიყენებთ იმ ფარგლებში, რომელიც საჭიროა, რომ დავიცვათ ჩვენი იურიდიული ვალდებულებები (მაგალითად, თუ თქვენი მონაცემები უნდა შევინახოთ შესაბამისი კანონების თანახმად), მოვაგვაროთ დავები და განვახორციელოთ იურიდიული ხელშეკრულებები და პოლიტიკა.

სწრაფი გმირები აგრეთვე შეინახავენ მონაცემებს გამოყენების შესახებ შიდა ანალიზის მიზნით. მონაცემები გამოყენების შესახებ ჩვეულებრივად ინახება უფრო მოკლე დროით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ მონაცემების გამოყენება ხდება უსაფრთხოების გასაძლიერებლად ან ჩვენი მომსახურების გასაუმჯობესებლად, ან იურიდიულად ვართ ვალდებულები, ეს მონაცემები შევინახოთ.

მონაცემების გადაცემა

შეიძლება მოხდეს თქვენი ინფორმაციის, პირადი მონაცემების ჩათვლით, გადაცემა, და შენახვა, კომპიუტერებზე, რომლებიც მდებარეობს თქვენი შტატის, პროვინციის, ქვეყნის გარეთ ან სხვა სამთავრობო იურისდიქციაში, სადაც მონაცემთა დაცვის კანონები შეიძლება განსხვავებული იყოს თქვენი იურისდიქციისგან.

თუ გერმანიის გარეთ ხართ და გადაწყვიტავთ, ინფორმაცია გადმოგვცეთ, გაითვალისწინეთ, რომ მონაცემებს, პირადი მონაცემების ჩათვლით, ვაგზავნით გერმანიაში და იქ ვამუშავებთ.

თქვენი თანხმობა კონფიდენციალურობის ამ პოლიტიკაზე, რასაც მოყვება ასეთი ინფორმაციის წარმოდგენა, გულისხმობს, რომ ეთანხმებით ამ გადაცემას.

გონივრულობის ფარგლებში, სწრაფი გმირები მიიღებენ ყველა ზომას, რომელიც საჭიროა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თქვენი მონაცემების გამოყენება მოხდეს უსაფრთხოდ და კონფიდენციალურობის ამ პოლიტიკის თანახმად, რომ თქვენი პირადი მონაცემები არ გადაეცემა ორგანიზაციას ან ქვეყანას, სადაც არ არის ადეკვატური კონტროლი თქვენი მონაცემებისა და სხვა პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე.

მონაცემების გაზიარება

გაზიარება კანონის აღსასრულებლად

გარკვეულ პირობებში შეიძლება აუცილებელი გახდეს, რომ სწრაფმა გმირებმა გააზიარონ თქვენი პირადი მონაცემები, თუ ამას მოითხოვს კანონი, ან საჯარო უწყებებიდან (მაგ., სასამართლო ან სამთავრობო სააგენტო) ვალიდური მოთხოვნების საპასუხოდ.

იურიდიული მოთხოვნები

სწრაფ გმირებს შეუძლიათ თქვენი პირადი ინფორმაციის გაზიარება, თუ მათ სჯერათ, რომ ეს საჭიროა შემდეგისთვის:

 • იურიდიული პასუხისმგებლობის აღსრულება
 • სწრაფი გმირების უფლებების ან საკუთრების დაცვა და შენარჩუნება
 • მომსახურებასთან დაკავშირებით შესაძლო დარღვევების თავიდან აცილება ან გამოძიება
 • მომსახურების მომხმარებლების ან ხალხის პირადი უსაფრთხოების დაცვა
 • იურიდიული პასუხისმგებლობისგან დაცვა

მონაცემების უსაფრთხოება

თქვენი მონაცემების უსაფრთხოება ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტით გადაცემის ან ელექტრონულად შენახვის არცერთი მეთოდი არ არის 100%-ით უსაფრთხო. მართალია, ვცდილობთ, გამოვიყენოთ კომერციულად მისაღები საშუალებები თქვენი პირადი მონაცემების დასაცავად, მათი აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტიას ვერ მოგცემთ.

მონაცემთა დაცვაზე თქვენი უფლებები მონაცემთა დაცვის შესახებ ზოგადი კანონმდებლობის (GDPR) თანახმად

თუ ცხოვრობთ ევროპის ეკონომიკურ არეალში (EEA), გარკვეული უფლებები გაქვთ მონაცემთა დაცვაზე. სწრაფი გმირები მიზნად ისახავენ გონივრულ ფარგლებში გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას, რომ თქვენ საშუალება გქონდეთ, შეასწოროთ, დააკორექტიროთ, წაშალოთ თქვენი პირადი მონაცემები ან შეზღუდოთ მათი გამოყენება.

თუ გსურთ, იყოთ ინფორმირებული, თქვენი რომელი პირადი მონაცემები გვაქვს, ან თუ გსურთ, წაიშალოთ ჩვენი სისტემებიდან, დაგვიკავშირდით.

გარკვეულ გარემოებებში მონაცემთა დაცვაზე შემდეგი უფლებები გექნებათ:

უფლება, რომ გქონდეთ წვდომა და შეძლოთ განახლება ან წაშლა იმ ინფორმაციის, რომელიც თქვენს შესახებ გვაქვს. შეძლებისდაგვარად, თქვენ შეძლებთ დაათვალიეროთ, განაახლოთ თქვენი პირადი მონაცემები ან მოითხოვოთ მათი წაშლა უშუალოდ თქვენი ანგარიშის პარამეტრებიდანვე. თუ ამას თვითონ ვერ აკეთებთ, დაგვიკავშირდით, რომ დაგეხმაროთ.

გასწორების უფლება. უფლება გაქვთ, გაასწოროთ თქვენი ინფორმაცია, თუ ის არის არაზუსტი ან არასრული.

უფლება უარის თქმაზე. უფლება გაქვთ, უარი განაცხადოთ ჩვენს მიერ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებაზე.

შეზღუდვის უფლება. უფლება გაქვთ, მოითხოვოთ, რომ შევზღუდოთ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავება.

უფლება მონაცემთა გადატანაზე. უფლება გაქვთ, მიიღოთ თქვენს შესახებ არსებული ინფორმაცია სტრუქტურირებული, მანქანით წაკითხვადი და ჩვეულებრივად გამოყენებული ფორმატით.

უფლება თანხმობის გამოტანაზე. აგრეთვე უფლება გაქვთ, ნებისმიერ დროს გამოიტანოთ თქვენი თანხმობა იმ შემთხვევებში, სადაც სწრაფ გმირებს თქვენი პირადი ინფორმაციის დასამუშავებლად თქვენი თანხმობა სჭირდებოდათ.

გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ თხოვნებზე პასუხის გაცემამდე შეიძლება გთხოვოთ თქვენი ვინაობის დადასტურება.

უფლება გაქვთ, საჩივარი შეიტანოთ მონაცემთა დაცვის უწყებაში ჩვენს მიერ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავების შესახებ. მეტი ინფორმაციის მისაღებად, დაუკავშირდით ევროპის ეკონომიკურ არეალში (ЕЕА) მონაცემების დაცვის თქვენს ადგილობრივ უწყებას.

მომსახურების პროვაიდერები

შეიძლება დავასაქმოთ მესამე მხარის კომპანიები და პირები ჩვენი მომსახურების მიწოდების გასაადვილებლად („მომსახურების პროვაიდერები“), ჩვენი სახელით მომსახურების გასაწევად, მომსახურებასთან დაკავშირებული სერვისის განსახორციელებლად ან ჩვენი მომსახურების გამოყენების ანალიზში დახმარებისთვის.

ამ მესამე მხარეებს თქვენს პირად მონაცემებზე წვდომა ექნებათ მხოლოდ ჩვენი სახელით ამ ღონისძიებების შესასრულებლად და ისინი ვალდებულნი არიან, არ გაამჟღავნონ და არ გამოიყენონ ის რაიმე სხვა მიზნით.

ანალიტიკა

შეიძლება გამოვიყენოთ მესამე მხარის მომსახურების პროვაიდერები ჩვენი მომსახურების გამოყენების მონიტორინგისა და ანალიზისთვის.

Google Analytics

Google Analytics არის Google-ის მიერ შემოთავაზებული ინტერნეტ-ანალიზის სერვისი, რომელიც აკონტროლებს და გატყობინებთ ვებ–გვერდის ტრაფიკს. Google იყენებს შეგროვებულ მონაცემებს ჩვენი მომსახურების გამოყენების საკონტროლოდ და მონიტორინგისთვის. ეს მონაცემები გაზიარებული იქნება Google-ის სხვა სერვისებთან. Google-ს შეუძლია შეგროვებული მონაცემების გამოყენება საკუთარი სარეკლამო ქსელის სარეკლამო განცხადებების კონტექსტუალიზაციასა და პერსონალიზაციისთვის.

შეგიძლიათ უარი თქვათ, მომსახურებასთან დაკავშირებით თქვენი აქტივობა Google Analytics-თვის ცნობილი რომ გახდეს. ამისთვის უნდა დააყენოთ ბრაუზერში დამატებითი ოფცია Google Analytics-დან გამოსასვლელად. ჩაშენებული პროგრამა ხელს უშლის Google Analytics-ის ჯავასკრიპტს (ga.js, analytics.js და dc.js), გაუზიაროს Google Analytics-ს ინფორმაცია ვიზიტებთან დაკავშირებული აქტივობის შესახებ.

Google-ის კონფიდენციალურობის პრაქტიკასთან დაკავშირებით მეტი ინფორმაციის მისაღებად შედით Google-ის კონფიდენციალურობის წესების ვებ-გვერდზე: https://policies.google.com/privacy?hl=en

გადახდები

მომსახურების ფარგლებში შეგვიძლია მოგაწოდოთ ფასიანი პროდუქტები და/ან სერვისები. ასეთ შემთხვევაში, გადახდის განსახორციელებლად ჩვენ ვიყენებთ მესამე მხარის მომსახურებას (ე.წ. გადახდის დამმუშავებლებს).

მონაცემებს თქვენი გადახდის ბარათიდან არ შევინახავთ და არ მოვაგროვებთ. ეს ინფორმაცია პირდაპირ გადაეცემა ჩვენს მესამე მხარე გადახდის დამმუშავებლებს, რომელთა მიერ თქვენი პირადი ინფორმაციის გამოყენება რეგულირდება მათი კონფიდენციალურობის პოლიტიკით. გადახდის ეს დამმუშავებლები იცავენ PCI-DSS-ის მიერ დაწესებულ სტანდარტებს, რაც კონტროლირდება PCI-ის უსაფრთხოების სტანდარტების საბჭოს მიერ, რომელიც წარმოადგენს ერთობლივ პროექტს შემდეგი ტიპის ბარათებისთვის: Visa, MasterCard, American Express და Discover. PCI-DSS-ის მოთხოვნები საშუალებას იძლევა, უზრუნველყოფილ იქნას გადახდის შესახებ ინფორმაციასთან უსაფრთხო მიპყრობა.

ჩვენ ვმუშაობთ გადახდის შემდეგ დამმუშავებლებთან:

Stripe

მათი უსაფრთხოების პოლიტიკა წარმოდგენილია https://stripe.com/us/privacy

ბმულები სხვა ვებ-გვერდებზე

ჩვენი მომსახურება შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა ვებ-გვერდებზე, რომელსაც ჩვენ არ ვმართავთ. თუ დააწკაპუნებთ მესამე მხარის ბმულზე, გადახვალთ ამ მესამე მხარის გვერდზე. დაჟინებით გირჩევთ, გაეცნოთ ყველა იმ გვერდის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომელსაც ეწვევით.

ჩვენ არ ვაკონტროლებთ და არ ვაგებთ პასუხს მესამე მხარის ვებ-გვერდების თუ სერვისების კონტენტზე, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე თუ პრაქტიკულ ასპექტებზე.

ბავშვების კონფიდენციალურობა

ონლაინ უსაფრთხოება ბავშვებისთვის

ვუზრუნველყოფთ, რომ ბავშვები ინტერნეტში უსაფრთხოდ იყვნენ და, ამგვარად, გვაქვს კონფიდენციალურობის დამატებითი პროცესები, რომ დავიცვათ ჩვენი ნორჩი სწრაფი გმირების უსაფრთხოება მათ მიერ ონლაინ არხების გამოყენებისას. აგრეთვე განზრახ არ ვახორციელებთ იმ ბავშვების პირადი ინფორმაციის შეგროვებას, შენახვას, გამოყენებასა თუ დამუშავებას, რომლებიც ამ პარამეტრებს მშობლების ნებართვის გარეშე იყენებენ.

აგრეთვე ვიცავთ ყველა შესაბამის კანონს ბავშვებისთვის 13 წლიდან 18 წლამდე, ხოლო პირადი მონაცემების თვალსაზრისით ბავშვად ვთვლით ყველას, ვისი ასაკიც ნაკლებია 16 წელზე.

როდესაც ვამუშავებთ ბავშვების პირად ინფორმაციას, მათი კონფიდენციალურობის დასაცავად დამატებით ნაბიჯებს ვდგამთ:

აუცილებლად ვეუბნებით მშობლებს, მათი ბავშვის თუ რა პირად ინფორმაციას შევაგროვებთ, შევინახავთ, გამოვიყენებთ და დავამუშავებთ, აგრეთვე ვაფრთხილებთ, თუ ამ ინფორმაციას გავაზიარებთ;

ჩვენ ვასრულებთ იურიდიულ მოთხოვნებს და ბავშვის შესახებ ინფორმაციის შეგროვებაზე, მის გამოყენებასა და დამუშავებაზე ვიღებთ მშობლებისგან თანხმობას, აგრეთვე ნებართვას ვიღებთ ბავშვისთვის ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ ინფორმაციის გადაცემაზე;

ბავშვების პირად ინფორმაციას შეზღუდულად ვაგროვებთ, ვინახავთ, ვიყენებთ და ვამუშავებთ, რომ მოხდეს მხოლოდ ონლაინ აქტივობებში საჭირო ინფორმაციის შეგროვება;

მშობლებს საშუალებას ვაძლევდეთ, წვდომა ჰქონდეთ მათი შვილისგან მოგროვებულ პირად ინფორმაციაზე, მშობლებმა აგრეთვე შეიძლება მოითხოვონ, რომ მათი ბავშვების პირადი ინფორმაცია შეიცვალოს ან წაიშალოს.

მშობლის ან მეურვის მიერ რეგისტრაცია

ბავშვებს თავიანთი თავის რეგისტრაცია ვებ-გვერდზე არ შეუძლიათ. რეგისტრაცია უნდა გააკეთოს მშობელმა ან მეურვემ. თუ დაგვჭირდება ბავშვის პირადი ინფორმაციის შეგროვება, ეს ინფორმაცია უნდა მოგვაწოდოს მშობელმა ან მეურვემ, რომელიც გასცემს მშობლის თანხმობას, კანონმდებლობის თანახმად. რათა დავრწმუნდეთ, რომ თანხმობის გაცემა არ მოხდა შეცდომით, შესაბამის მშობელს ან მეურვეს გავუგზავნით ელფოსტით წერილს, სადაც ავხსნით, თუ რა ინფორმაციის შეგროვებას ვაპირებთ და როგორ იქნება ის გამოყენებული. თუ მშობლებს არ სურთ თანხმობის გაცემა ან მასზე უარს ამბობენ, შეუძლიათ მოითხოვონ თანხმობის გაუქმება ჩვენთან admin@fastheroes112.com-ზე ელფოსტით წერილის გაგზავნით. ჩვენ წავშლით ბავშვისგან შეგროვებულ ყველა ინფორმაციას, მათ შორის ზრდასრულის საკონტაქტო ინფორმაციასაც, თუ დასტურისთვის ის მოთხოვნილი იყო.

შერჩევისა და კონტროლის ზომები მშობლებისთვის

მშობლებს ან მეურვეებს ნებისმიერ დროს შეუძლიათ აგვიკრძალონ მათი ბავშვის შესახებ ინფორმაციის გამოყენება და მოგროვება. მშობლებს ან მეურვეებს შეუძლიათ გვთხოვონ, რომ წავშალოთ ჩვენი ჩანაწერებიდან პირადი ინფორმაცია, რომელიც შევაგროვეთ მათი ბავშვის ანგარიშისთვის. 

ბავშვების პირადი ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

ქვემოთ მოცემულია მაგალითები, თუ როდის ვაგროვებთ მონაცემებს ბავშვებისგან:

როდესაც ოჯახები ონლაინ რეგისტრაციას გადიან.

ჩვენს ვებ-გვერდზე შეიძლება შემოგთავაზოთ სხვადასხვა მომსახურება, როგორიცაა ჩვენი კონტენტი, თამაშები და შეჯიბრებები. ოჯახებს სთხოვენ პირადი ინფორმაციის წარმოდგენას. 16 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის პირადი მონაცემების ჩაწერა ხდება მხოლოდ შეზღუდულად, მხოლოდ კანონით დაშვებულ ფარგლებში ან მათი მშობლების ნებართვით. მაგალითად, ზემოთ მოცემულ პირობებში ჩვენ ვიწერთ ბავშვის სახელსა და გვარს, რომ დასახელებულმა ბებია-ბაბუა გმირმა (ბაბუა-ბებია/ოჯახის წევრი/ოჯახის მეგობარი) იცოდეს, ვინ დაასახელა ის ამ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად. დაჟინებით გირჩევთ, რომ ბავშვებმა შექმნან ისეთი მეტსახელი, რომელიც არ შეიცავს რაიმე პირად ინფორმაციას.

ბავშვის პირადი ინფორმაციის შეგროვებისას, მას ვინახავთ მხოლოდ იმ დრომდე, სანამ ის გვჭირდება მომსახურების გაწევისთვის ან კანონმდებლობის თანახმად.

სკოლის/ორგანიზაციის მეშვეობით მონაწილეობა

თუ ბავშვი კამპანიაში მონაწილეობას იღებს თავისი სკოლის ან რაიმე სხვა ორგანიზაციის მეშვეობით, მასწავლებელი/ელჩი შეძლებს ნახოს ბავშვის სახელი და გვარი/მეტსახელი, რეგისტრაციის სტატუსი, მაისურის ზომა და პროგრესი ონლაინ პროგრამებში მონაწილეობის მხრივ, რათა ხელი შეუწყოს დაგეგმილი აქტივობების სრულად დანერგვას. ბავშვის შესახებ სხვა პირადი ინფორმაციის გაზიარება არ მოხდება. 

ცვლილებები კონფიდენციალურობის ამ პოლიტიკაში

შეიძლება დროდადრო ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განვაახლოთ. ცვლილებების შესახებ შეგატყობინებთ ამ გვერდზე კონფიდენციალურობის ახალი პოლიტიკის განთავსებით.

ელფოსტით და/ან მომსახურების შესახებ სპეციალური შეტყობინებით გაცნობებთ ცვლილების შეტანამდე და ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის თავზე განვაახლებთ „ძალაში შესვლის თარიღს“.

გირჩევთ, პერიოდულად გადაამოწმოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომ ცვლილებები არ გამოგრჩეთ. კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში შეტანილი ცვლილებები ძალაში შევა მათი ამ გვერდზე გამოქვეყნებისთანავე.

დაგვიკავშირდით

დაგვიკავშირდით, თუ გაქვთ შეკითხვები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით:

 • ელფოსტით: info@fastheroes112.com
ნივთი ნაყიდია!
მონეტები არასაკმარისია!
კრისტალები არასაკმარისია!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software